Wie zijn we?

Onze website is https://www.uniekovernachten.be

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken of door je in te schrijven op onze nieuwsbrief geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Uniek overnachten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Welke gegevens worden verzameld en met welk doel?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen en om jou informatie door te sturen via onze nieuwsbrief. Dit zijn: voornaam, naam en e-mailadres.

De inschrijving op onze nieuwsbrief laat toe om je af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met aanbiedingen of informatie die je kan interesseren.

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Persoonsgegevens opvragen, laten wijzigen of schrappen

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens op te vragen en in te kijken, te laten wijzigen of te laten schrappen. Dit kan door eenvoudig verzoek via info@uniekovernachten.be. Vermeld steeds volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen
  • E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen
  • Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt

Als je een aanvraag indient voor een wijziging of schrapping, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten laatste binnen 30 dagen.

Nieuwsbrieven

Voor het versturen van e-nieuwsbrieven maken wij gebruik van de gegevensverwerker MailerLite. Door in te schrijven op onze nieuwsbrief ga je akkoord met de voorwaarden van MailerLite. Met deze gegevensverwerker is een overeenkomst gesloten om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Doorgift aan derden

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst  mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Minderjarigen

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons worden verwerkt.

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens Uniek overnachten jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie. Alle medewerkers van Uniek overnachten zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hierover meer in ons cookiebeleid.

Klachten

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken. Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer ons dan via info@uniekovernachten.be en we zoeken een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op de websites van de Privacycommissie.

Wijzigingen privacy policy

Deze privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 10/12/2021.